หน้าแรก | ติดต่อสอบถาม
TSU LINK : มหาวิทยาลัยทักษิณ | วิทยาเขตพัทลุง | ระบบสารสนเทศ

ระบบบริหารจัดการหอพักนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ

Dormitory Management System Thaksin University

ปฏิทินหอพัก

 
 
ปฎิทินหอพัก ปีการศึกษา 2561/1 วิทยาเขตสงขลา
# วันที่ กิจกรรม
1 01/05/2561 - 30/05/2561 นิสิตใหม่ จองหอพัก online
2 23/04/2561 - 31/05/2561 ยกเลิกจอง/ย้ายห้อง/เพิ่มนิสิตห้องพัก โดยแจ้งที่ปรึกษาหอพัก
3 01/05/2561 - 30/05/2561 พิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงิน
4 01/05/2561 - 30/05/2561 ชำระเงินผ่านธนาคาร
5 29/07/2561 รายงานตัวเข้าหอพัก
ปฎิทินหอพัก ปีการศึกษา 2561/1 วิทยาเขตพัทลุง
# วันที่ กิจกรรม
1 01/06/2561 - 31/07/2561 นิสิตใหม่ จองหอพัก online
2 01/06/2561 - 31/07/2561 ยกเลิกจอง/ย้ายห้อง/เพิ่มนิสิตห้องพัก โดยแจ้งที่ปรึกษาหอพัก
3 01/06/2561 - 31/07/2561 พิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงิน
4 01/06/2561 - 31/07/2561 ชำระเงินผ่านธนาคาร
5 31/07/2561 รายงานตัวเข้าหอพัก
ปฎิทินหอพัก ปีการศึกษา 2560/3 วิทยาเขตพัทลุง
# วันที่ กิจกรรม
1 09/05/2561 - 20/06/2561 ยกเลิกจอง/ย้ายห้อง/เพิ่มนิสิตห้องพัก โดยแจ้งที่ปรึกษาหอพัก
2 15/05/2561 - 15/06/2561 พิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงิน
3 15/05/2561 - 15/06/2561 ชำระเงินผ่านธนาคาร
4 21/05/2561 - 20/06/2561 บันทึกค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า
5 15/05/2561 - 15/06/2561 พิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงิน ค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า
6 15/05/2561 - 15/06/2561 ชำระเงินค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า ผ่านธนาคาร