หน้าแรก | ติดต่อสอบถาม
TSU LINK : มหาวิทยาลัยทักษิณ | วิทยาเขตพัทลุง | ระบบสารสนเทศ

ระบบบริหารจัดการหอพักนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ

Dormitory Management System Thaksin University

ปฏิทินหอพัก

 
 
ปฎิทินหอพัก ปีการศึกษา 2561/2 วิทยาเขตสงขลา
# วันที่ กิจกรรม
1 12/11/2561 - 14/12/2561 ยกเลิกจอง/ย้ายห้อง/เพิ่มนิสิตห้องพัก โดยแจ้งที่ปรึกษาหอพัก
2 04/12/2561 - 28/12/2561 พิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงิน
3 04/12/2561 - 28/12/2561 ชำระเงินผ่านธนาคาร
ปฎิทินหอพัก ปีการศึกษา 2561/2 วิทยาเขตพัทลุง
# วันที่ กิจกรรม
1 07/12/2561 - 31/12/2561 ยกเลิกจอง/ย้ายห้อง/เพิ่มนิสิตห้องพัก โดยแจ้งที่ปรึกษาหอพัก
2 17/12/2561 - 31/01/2562 พิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงิน
3 17/12/2561 - 31/01/2562 ชำระเงินผ่านธนาคาร