หน้าแรก | ติดต่อสอบถาม
TSU LINK : มหาวิทยาลัยทักษิณ | วิทยาเขตพัทลุง | ระบบสารสนเทศ

ระบบบริหารจัดการหอพักนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ

Dormitory Management System Thaksin University

ปฏิทินหอพัก

 
 
ปฎิทินหอพัก ปีการศึกษา 2561/1 วิทยาเขตสงขลา
# วันที่ กิจกรรม
1 01/05/2561 - 30/05/2561 นิสิตใหม่ จองหอพัก online
2 23/04/2561 - 31/05/2561 ยกเลิกจอง/ย้ายห้อง/เพิ่มนิสิตห้องพัก โดยแจ้งที่ปรึกษาหอพัก
3 01/05/2561 - 30/05/2561 พิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงิน
4 01/05/2561 - 30/05/2561 ชำระเงินผ่านธนาคาร
5 29/07/2561 รายงานตัวเข้าหอพัก
ปฎิทินหอพัก ปีการศึกษา 2560/2 วิทยาเขตสงขลา
# วันที่ กิจกรรม
1 08/12/2560 - 30/04/2561 ยกเลิกจอง/ย้ายห้อง/เพิ่มนิสิตห้องพัก โดยแจ้งที่ปรึกษาหอพัก
2 14/03/2561 - 23/03/2561 พิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงิน
3 15/03/2561 - 23/03/2561 ชำระเงินผ่านธนาคาร
ปฎิทินหอพัก ปีการศึกษา 2560/1 วิทยาเขตสงขลา
# วันที่ กิจกรรม
1 15/08/2560 - 30/08/2560 นิสิตใหม่ จองหอพัก online
2 23/06/2560 - 31/10/2560 ยกเลิกจอง/ย้ายห้อง/เพิ่มนิสิตห้องพัก โดยแจ้งที่ปรึกษาหอพัก
3 14/09/2560 - 29/09/2560 พิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงิน
4 15/09/2560 - 29/09/2560 ชำระเงินผ่านธนาคาร
5 30/07/2560 รายงานตัวเข้าหอพัก