ปฏิทินหอพัก

 
ปฎิทินหอพัก ปีการศึกษา 2562/1 วิทยาเขตสงขลา
# วันที่ กิจกรรม
1 01/06/2562 - 10/06/2562 นิสิตใหม่ จองหอพัก online
2 01/06/2562 - 30/07/2562 ยกเลิกจอง/ย้ายห้อง/เพิ่มนิสิตห้องพัก โดยแจ้งที่ปรึกษาหอพัก
3 01/07/2562 - 30/07/2562 พิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงิน
4 01/07/2562 - 30/07/2562 ชำระเงินผ่านธนาคาร
5 02/06/2562 รายงานตัวเข้าหอพัก
ปฎิทินหอพัก ปีการศึกษา 2562/1 วิทยาเขตพัทลุง
# วันที่ กิจกรรม
1 16/04/2562 - 05/06/2562 นิสิตใหม่ จองหอพัก online
2 27/03/2562 - 16/07/2562 ยกเลิกจอง/ย้ายห้อง/เพิ่มนิสิตห้องพัก โดยแจ้งที่ปรึกษาหอพัก
3 16/04/2562 - 10/06/2562 พิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงิน
4 16/04/2562 - 05/06/2562 ชำระเงินผ่านธนาคาร
5 10/06/2562 รายงานตัวเข้าหอพัก
6 01/07/2562 - 08/07/2562 บันทึกค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า
7 06/05/2562 - 31/05/2562 ชำระเงินค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า ผ่านธนาคาร