หน้าแรก | ติดต่อสอบถาม
TSU LINK : มหาวิทยาลัยทักษิณ | วิทยาเขตพัทลุง | ระบบสารสนเทศ

ระบบบริหารจัดการหอพักนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ

Dormitory Management System Thaksin University

ปฏิทินหอพัก

 
 
ปฎิทินหอพัก ปีการศึกษา 2560/2 วิทยาเขตสงขลา
# วันที่ กิจกรรม
1 20/11/2560 - 28/12/2560 ยกเลิกจอง/ย้ายห้อง/เพิ่มนิสิตห้องพัก โดยแจ้งที่ปรึกษาหอพัก
2 04/12/2560 - 28/12/2560 พิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงิน
3 04/12/2560 - 28/12/2560 ชำระเงินผ่านธนาคาร
ปฎิทินหอพัก ปีการศึกษา 2560/1 วิทยาเขตสงขลา
# วันที่ กิจกรรม
1 15/08/2560 - 30/08/2560 นิสิตใหม่ จองหอพัก online
2 23/06/2560 - 31/10/2560 ยกเลิกจอง/ย้ายห้อง/เพิ่มนิสิตห้องพัก โดยแจ้งที่ปรึกษาหอพัก
3 14/09/2560 - 29/09/2560 พิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงิน
4 15/09/2560 - 29/09/2560 ชำระเงินผ่านธนาคาร
5 30/07/2560 รายงานตัวเข้าหอพัก
ปฎิทินหอพัก ปีการศึกษา 2560/1 วิทยาเขตพัทลุง
# วันที่ กิจกรรม
1 01/07/2560 - 31/07/2560 นิสิตใหม่ จองหอพัก online
2 23/06/2560 - 30/11/2560 ยกเลิกจอง/ย้ายห้อง/เพิ่มนิสิตห้องพัก โดยแจ้งที่ปรึกษาหอพัก
3 01/07/2560 - 31/07/2560 พิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงิน
4 01/07/2560 - 31/07/2560 ชำระเงินผ่านธนาคาร
5 31/07/2560 รายงานตัวเข้าหอพัก
6 30/10/2560 - 20/11/2560 บันทึกค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า