สงขลา
ปฏิทินหอพักนิสิต ปีการศึกษา 2563/2

วิทยาเขตสงขลา

# วันที่ กิจกรรม
1 04/11/2563 - 31/12/2563 ยกเลิกจอง/ย้ายห้อง/เพิ่มนิสิตห้องพัก โดยแจ้งที่ปรึกษาหอพัก
2 05/01/2564 - 15/01/2564 พิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงิน
3 05/01/2564 - 15/01/2564 ชำระเงินผ่านธนาคาร

วิทยาเขตพัทลุง

# วันที่ กิจกรรม
1 05/11/2563 - 30/03/2564 ยกเลิกจอง/ย้ายห้อง/เพิ่มนิสิตห้องพัก โดยแจ้งที่ปรึกษาหอพัก
2 26/02/2564 - 19/03/2564 พิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงิน
3 01/03/2564 - 19/03/2564 ชำระเงินผ่านธนาคาร
4 08/03/2564 - 30/04/2564 บันทึกค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า
 
สถิติห้องว่าง ปีการศึกษา 2563/2

สงขลา

หอพัก ทั้งหมด (เตียง) ว่าง (เตียง)
ชาย 360 95
หญิง 352 -335
รวม 712 -240

พัทลุง

หอพัก ทั้งหมด (เตียง) ว่าง (เตียง)
ชาย 276 -107
หญิง 1776 364
รวม 2052 257
 
อัตราค่าธรรมเนียมหอพัก
สงขลา
หอพัก เทอม 1 เทอม 2 เทอม 3
ปาริชาต 1 (หอพักชาย) 4,200 3,200 1,600
ปาริชาต 2 (หอพักหญิง) 4,200 3,200 1,600
ปาริชาต 3 (หอพักหญิง) 5,000 4,000 2,000
พัทลุง
หอพัก เทอม 1 เทอม 2 เทอม 3
พะยอม 1 (หอพักหญิง) 3,600 2,600 1,300
พะยอม 2 (หอพักหญิง) 3,600 2,600 1,300
พะยอม 3 (หอพักหญิง) 3,600 2,600 1,300
อินทนิล 2 (หอพักชาย) 3,600 2,600 1,300
อินทนิล 3 (หอพักชาย) 3,600 2,600 1,300
อินทนิล 4 (หอพักชาย) 3,600 2,600 1,300
อินทนิล 5 (หอพักชาย) 3,600 2,600 1,300
อินทนิล 6 (หอพักหญิง) 3,600 2,600 1,300