ข่าวประชาสัมพันธ์


ข่าวจากหอพักวิทยาเขตสงขลา

*** ยังไม่มีรายการข่าว ***
ข่าวจากหอพักวิทยาเขตพัทลุง
*** ยังไม่มีรายการข่าว ***

สงขลา
ปฏิทินหอพักนิสิต ปีการศึกษา 2563/2

วิทยาเขตสงขลา

# วันที่ กิจกรรม
1 04/11/2563 - 31/12/2563 ยกเลิกจอง/ย้ายห้อง/เพิ่มนิสิตห้องพัก โดยแจ้งที่ปรึกษาหอพัก
2 05/01/2564 - 15/01/2564 พิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงิน
3 05/01/2564 - 15/01/2564 ชำระเงินผ่านธนาคาร

วิทยาเขตพัทลุง

# วันที่ กิจกรรม
1 05/11/2563 - 12/03/2564 ยกเลิกจอง/ย้ายห้อง/เพิ่มนิสิตห้องพัก โดยแจ้งที่ปรึกษาหอพัก
2 26/02/2564 - 19/03/2564 พิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงิน
3 01/03/2564 - 19/03/2564 ชำระเงินผ่านธนาคาร
4 08/03/2564 - 31/03/2564 บันทึกค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า
 
สถิติห้องว่าง ปีการศึกษา 2563/2

สงขลา

หอพัก ทั้งหมด (เตียง) ว่าง (เตียง)
ชาย 360 95
หญิง 736 49
รวม 1096 144

พัทลุง

หอพัก ทั้งหมด (เตียง) ว่าง (เตียง)
ชาย 528 139
หญิง 1796 374
รวม 2324 513
 
อัตราค่าธรรมเนียมหอพัก
สงขลา
หอพัก เทอม 1 เทอม 2 เทอม 3
ปาริชาต 1 (หอพักชาย) 4,200 3,200 1,600
ปาริชาต 2 (หอพักหญิง) 4,200 3,200 1,600
ปาริชาต 3 (หอพักหญิง) 5,000 4,000 2,000
พัทลุง
หอพัก เทอม 1 เทอม 2 เทอม 3
พะยอม 1 (หอพักหญิง) 3,600 2,600 1,300
พะยอม 2 (หอพักหญิง) 3,600 2,600 1,300
พะยอม 3 (หอพักหญิง) 3,600 2,600 1,300
อินทนิล 2 (หอพักชาย) 3,600 2,600 1,300
อินทนิล 3 (หอพักชาย) 3,600 2,600 1,300
อินทนิล 4 (หอพักชาย) 3,600 2,600 1,300
อินทนิล 5 (หอพักชาย) 3,600 2,600 1,300
อินทนิล 6 (หอพักหญิง) 3,600 2,600 1,300