หน้าแรก | ติดต่อสอบถาม
TSU LINK : มหาวิทยาลัยทักษิณ | วิทยาเขตพัทลุง | ระบบสารสนเทศ

ระบบบริหารจัดการหอพักนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ

Dormitory Management System Thaksin University

ติดต่อสอบถาม

 

มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

ที่อยู่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000

หมายเลขโทรศัพท์

หอพักปาริชาต 1 087-4758452
หอพักปาริชาต 2 090-7193526,
093-7125415
หอพักปาริชาต 3 089-6555993,
074-317643
 
 

มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

ที่อยู่ 222 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 93110

หมายเลขโทรศัพท์

หอพักพะยอม 1 086-5515430
หอพักพะยอม 2 087-0775257
หอพักพะยอม 3, อินทนิล 6 085-8433499
หอพักพะยอม 4 084-8902792
หอพักอินทนิล 2,3 089-9869450
หอพักพะยอม 4 083-6500792