ตรวจสอบสถานะห้องว่าง ปีการศึกษา 2565/1

วิทยาเขตสงขลา
ชื่อหอพัก จำนวนเตียง ว่าง ประเภทหอพัก
หอพักปาริชาต 1 336 23 หอพักนิสิตชาย ห้องพัก
หอพักปาริชาต 2 344 1 หอพักนิสิตหญิง ห้องพัก
หอพักปาริชาต 3 384 0 หอพักนิสิตหญิง ห้องพัก
1064 24
วิทยาเขตพัทลุง
ชื่อหอพัก จำนวนเตียง ว่าง ประเภทหอพัก
หอพักพะยอม 1 515 22 หอพักนิสิตหญิง ห้องพัก
หอพักพะยอม 2 520 150 หอพักนิสิตหญิง ห้องพัก
หอพักพะยอม 3 332 139 หอพักนิสิตหญิง ห้องพัก
หอพักพะยอม 4 412 58 หอพักนิสิตหญิง ห้องพัก
หอพักอินทนิล 3 148 3 หอพักนิสิตชาย ห้องพัก
หอพักอินทนิล 4 148 7 หอพักนิสิตชาย ห้องพัก
หอพักอินทนิล 5 144 5 หอพักนิสิตชาย ห้องพัก
2219 384