ข่าวประชาสัมพันธ์


ข่าวจากหอพักวิทยาเขตสงขลา

*** ยังไม่มีรายการข่าว ***
ข่าวจากหอพักวิทยาเขตพัทลุง
*** ยังไม่มีรายการข่าว ***

สงขลา
ปฏิทินหอพักนิสิต ปีการศึกษา 2562/2

วิทยาเขตสงขลา

# วันที่ กิจกรรม
1 11/10/2562 - 31/03/2563 ยกเลิกจอง/ย้ายห้อง/เพิ่มนิสิตห้องพัก โดยแจ้งที่ปรึกษาหอพัก
2 15/10/2562 - 31/10/2562 พิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงิน
3 15/10/2562 - 31/10/2562 ชำระเงินผ่านธนาคาร

วิทยาเขตพัทลุง

# วันที่ กิจกรรม
1 17/10/2562 - 31/10/2562 ยกเลิกจอง/ย้ายห้อง/เพิ่มนิสิตห้องพัก โดยแจ้งที่ปรึกษาหอพัก
2 21/10/2562 - 10/11/2562 พิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงิน
3 24/10/2562 - 10/11/2562 ชำระเงินผ่านธนาคาร
 
สถิติห้องว่าง ปีการศึกษา 2562/2

สงขลา

หอพัก ทั้งหมด (เตียง) ว่าง (เตียง)
ชาย 372 111
หญิง 736 86
รวม 1108 197

พัทลุง

หอพัก ทั้งหมด (เตียง) ว่าง (เตียง)
ชาย 200 185
หญิง 1660 561
รวม 1860 746
 
อัตราค่าธรรมเนียมหอพัก
สงขลา
หอพัก เทอม 1 เทอม 2 เทอม 3
ปาริชาต 1 (หอพักชาย) 4,200 3,200 1,600
ปาริชาต 2 (หอพักหญิง) 4,200 3,200 1,600
ปาริชาต 3 (หอพักหญิง) 5,000 4,000 2,000
พัทลุง
หอพัก เทอม 1 เทอม 2 เทอม 3
พะยอม 1 (หอพักหญิง) 3,600 2,600 1,300
พะยอม 2 (หอพักหญิง) 3,600 2,600 1,300
พะยอม 3 (หอพักหญิง) 3,600 2,600 1,300
อินทนิล 2 (หอพักชาย) 3,600 2,600 1,300
อินทนิล 3 (หอพักชาย) 3,600 2,600 1,300
อินทนิล 4 (หอพักชาย) 3,600 2,600 1,300
อินทนิล 5 (หอพักชาย) 3,600 2,600 1,300
อินทนิล 6 (หอพักหญิง) 3,600 2,600 1,300