สงขลา
ปฏิทินหอพักนิสิต ปีการศึกษา 2564/1

วิทยาเขตสงขลา

# วันที่ กิจกรรม
1 15/06/2564 - 30/06/2564 ยกเลิกจอง/ย้ายห้อง/เพิ่มนิสิตห้องพัก โดยแจ้งที่ปรึกษาหอพัก
2 15/06/2564 - 20/06/2564 พิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงิน
3 15/06/2564 - 20/06/2564 ชำระเงินผ่านธนาคาร

วิทยาเขตพัทลุง

# วันที่ กิจกรรม
1 16/04/2564 - 30/06/2564 นิสิตจองหอพัก online
2 19/03/2564 - 30/07/2564 ยกเลิกจอง/ย้ายห้อง/เพิ่มนิสิตห้องพัก โดยแจ้งที่ปรึกษาหอพัก
3 28/06/2564 รายงานตัวเข้าหอพัก
 
สถิติห้องว่าง ปีการศึกษา 2564/1

สงขลา

หอพัก ทั้งหมด (เตียง) ว่าง (เตียง)
ชาย 360 287
หญิง 736 593
รวม 1096 880

พัทลุง

หอพัก ทั้งหมด (เตียง) ว่าง (เตียง)
ชาย 428 -6
หญิง 1752 -81
รวม 2180 -87
 
อัตราค่าธรรมเนียมหอพัก
สงขลา
หอพัก เทอม 1 เทอม 2 เทอม 3
ปาริชาต 1 (หอพักชาย) 4,200 3,200 1,600
ปาริชาต 2 (หอพักหญิง) 4,200 3,200 1,600
ปาริชาต 3 (หอพักหญิง) 5,000 4,000 2,000
พัทลุง
หอพัก เทอม 1 เทอม 2 เทอม 3
พะยอม 1 (หอพักหญิง) 3,600 2,600 1,300
พะยอม 2 (หอพักหญิง) 3,600 2,600 1,300
พะยอม 3 (หอพักหญิง) 3,600 2,600 1,300
อินทนิล 2 (หอพักชาย) 3,600 2,600 1,300
อินทนิล 3 (หอพักชาย) 3,600 2,600 1,300
อินทนิล 4 (หอพักชาย) 3,600 2,600 1,300
อินทนิล 5 (หอพักชาย) 3,600 2,600 1,300
อินทนิล 6 (หอพักหญิง) 3,600 2,600 1,300