ข้อมูลหอพัก

ข้อมูลหอพัก

หอพักปาริชาต 1 (หอพักชาย)
 • เป็นอาคารจำนวน 5 ชั้น
 • มีห้องพัก จำนวน 93 ห้อง
 • รับนิสิตได้ จำนวน 372 คน
 • จัดเข้าพักห้องละ 4 คน
 • มีห้องน้ำรวม
 • ครุภัณฑ์ภายในห้องพักที่จัดเตรียมให้ ประกอบด้วย โต๊ะอ่านหนังสือพร้อมเก้าอี้ 4 ชุด/ห้อง ตู้เสื้อผ้า 4 ตู้/ห้อง มีมิเตอร์ไฟฟ้าห้องละ 1 ชุด/ห้อง เตียงนอนพร้อมที่นอน 4 เตียง/ห้อง
หอพักปาริชาต 2 (หอพักหญิง)
 • เป็นอาคารจำนวน 5 ชั้น
 • มีห้องพัก จำนวน 93 ห้อง
 • จัดเข้าพักห้องละ 4 คน
 • รับนิสิตได้ จำนวน 372 คน
 • มีห้องน้ำรวม
 • ครุภัณฑ์ภายในห้องพักที่จัดเตรียมให้ ประกอบด้วย เตียงนอนพร้อมที่นอน 4 เตียง/ห้อง โต๊ะอ่านหนังสือพร้อมเก้าอี้ 4 ชุด/ห้อง ตู้เสื้อผ้า 4 ตู้/ห้อง มีมิเตอร์ไฟฟ้าห้องละ 1 ชุด/ห้อง
หอพักปาริชาต 3 (หอพักหญิง)
 • เป็นอาคารจำนวน 9 ชั้น
 • มีห้องพัก จำนวน 192 ห้อง
 • รับนิสิตได้ จำนวน 384 คน
 • จัดเข้าพักห้องละ 2 คน
 • มีห้องน้ำรวม
 • ครุภัณฑ์ภายในห้องพักที่จัดเตรียมให้ ประกอบด้วย เตียงนอนพร้อมที่นอน 2 เตียง/ห้อง โต๊ะอ่านหนังสือพร้อมเก้าอี้ 2 ชุด/ห้อง ตู้เสื้อผ้า 2 ตู้ /ห้อง มีมิเตอร์ไฟฟ้าห้องละ 1 ชุด/ห้อง

บริการที่จัดให้ในห้องพัก

 • เตียงนอน ขนาด 3.5 ฟุต พร้อมที่นอน คนละ 1 ชุด
 • ตู้เสื้อผ้า คนละ 1 ชุด
 • พัดลมเพดาน
 • โต๊ะเขียนหนังสือพร้อมเก้าอี้ คนละ 1 ชุด
 • ติดมิเตอร์ภายในห้องพักห้องละ 1 ชุด นิสิตสามารถนำอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามาใช้ในหอพักได้

กำหนดระยะเวลาการเปิด - ปิดหอพัก

 • เปิดประตูหอพัก เวลา 06.00 น.
 • ปิดประตูหอพัก เวลา 22.00 น. (วันอาทิตย์ – วันพฤหัสบดี)
 • ปิดประตูหอพัก เวลา 24.00 น. (วันศุกร์ – วันเสาร์)

บริการและสวัสดิการที่จัดให้ทุกหอพัก

 • บริการยาสามัญประจำบ้านประจำในหอพัก
 • บริการด้านนำนิสิตหอพักส่งโรงพยาบาล กรณีเจ็บป่วยในเวลากลางคืน
 • บริการด้านข่าวสารและบันเทิง เช่น หนังสือพิมพ์รายวัน วารสาร โทรทัศน์
 • บริการเครื่องกรองน้ำและเครื่องทำน้ำเย็น
 • บริการด้านโทรศัพท์ มีบริการโทรศัพท์สาธารณะ ทุกหอพัก
 • บริการเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญครั้งละ 30 บาท/ตู้

อุปกรณ์ที่จำเป็นที่นิสิตจะต้องนำมาในวันที่เข้าพักในหอพัก

 • เตารีดผ้า/ที่รองรีดผ้า
 • พัดลม
 • อุปกรณ์สำหรับซักผ้า
 • ผ้าปูที่นอน/หมอน/ปลอกหมอน
ไม่อนุญาต ให้นิสิตนำอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบอาหารทุกชนิดห้ามนำมาใช้ในหอพัก.

ข้อมูลหอพัก

มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง มีหอพักบริการนิสิตจำนวน 9 หลัง ประกอบด้วยหอพักพะยอม 1-4 , อินทนิล 6 สำหรับรองรับนิสิตหญิง และหอพักอินทนิล 2-5 สำหรับรองรับนิสิตชาย

หอพักพะยอม 1-2 (หอพักหญิง)
รายละเอียดห้องพักหอพักพะยอม 1-2
 • เป็นอาคารจำนวน 4 ชั้น
 • จัดนิสิตหญิงเข้าพักห้องละ 4 คน
 • ห้องพักแต่ละห้องมีขนาด 4 x 8 เมตร และระเบียงขนาด 1.5 x 4 เมตร
 • ครุภัณฑ์ภายในห้องพักที่จัดเตรียมให้ ประกอบด้วย ชุดเตียงนอนพร้อมที่นอน ตู้เสื้อผ้า โต๊ะอ่านหนังสือพร้อมเก้าอี้ จำนวน 4 ชุด
 • ห้องพักทุกห้องมีห้องน้ำในตัว
หอพักพะยอม 3-4 (หอพักหญิง)
รายละเอียดห้องพักหอพักพะยอม 3-4
 • เป็นอาคารจำนวน 4 ชั้น
 • จัดนิสิตหญิงเข้าพักห้องละ 4 คน
 • ห้องพักแต่ละห้องมีขนาด 4 x 8 เมตร และระเบียงขนาด 1.5 x 4 เมตร
 • ครุภัณฑ์ภายในห้องพักที่จัดเตรียมให้ ประกอบด้วย เตียงนอนพร้อมเบาะนอน 2 ชั้น ตู้เสื้อผ้าจำนวน 4 ตู้ โต๊ะอ่านหนังสือพร้อมเก้าอี้จำนวน 4 ชุด
 • ห้องพักทุกห้องมีห้องน้ำในตัว
หอพักอินทนิล 2-6 (หอพักชาย)
รายละเอียดห้องพักหอพักอินทนิล 2-6
 • เป็นอาคารจำนวน 2 ชั้น
 • จัดนิสิตชายเข้าพักห้องละ 4 คน
 • ห้องพักแต่ละห้องมีขนาด 4 x 6 เมตร และระเบียงขนาด 1.5 x 4 เมตร
 • ครุภัณฑ์ภายในห้องพักที่จัดเตรียมให้ ประกอบด้วย เตียงนอนพร้อมที่นอน 2 ชั้น ตู้เสื้อผ้าจำนวน 4 ตู้ โต๊ะอ่านหนังสือพร้อมเก้าอี้จำนวน 4 ชุด
 • ห้องพักทุกห้องมีห้องน้ำในตัว

สิ่งที่นิสิตต้องเตรียมมา

 • ผ้าปูที่นอนขนาด 3.5 ฟุต
 • หมอนและปลอกหมอน
 • ผ้าห่ม
 • กุญแจล็อคตู้เสื้อผ้า
 • พัดลม
 • สิ่งของจำเป็นของแต่ละคน ฯลฯ

กำหนดเวลาปิด-เปิดหอพักนิสิต

 • หอพักชาย เปิดประตูหอพักเวลา 05.00 น. ปิดเวลา 24.00 น.
 • หอพักหญิง เปิดประตูหอพักเวลา 05.00 น. ปิดเวลา 24.00 น.
        หมายเหตุ
 • ประตูรั้วหอพักปิดเวลา 22.00 น.
 • หลังเวลา 24.00 น. ห้ามนิสิตชายอยู่ในบริเวณหอพักหญิง
 • นิสิตที่จะขออนุญาตเข้าหอพักหลังเวลา 24.00 น.ต้องยืนเอกสารขออนุญาตก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน โดยต้องได้รับการรับรองจากอาจารย์ที่ดูแลกิจกรรมนิสิตหรือแจ้งเจ้าหน้าที่เวรประจำวันทราบ

บริการและสวัสดิการภายในหอพัก

 1. บริการจำหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภค (มินิมาร์ท) เปิดให้บริการ ตั้งแต่เวลา 08.00-23.30 น.
 2. บริการรับถ่ายเอกสาร เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 08.30 - 20.00 น.
 3. บริการร้านซัก-รีดจากผู้ประกอบการเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 08.30 - 20.00 น.
 4. บริการพนักงานรักษาความปลอดภัย อำนวยความสะดวกตลอด 24 ชั่วโมง
 5. บริการรถรับ-ส่งโรงพยาบาล กรณีเจ็บป่วยเฉียบพลัน ตลอด 24 ชั่วโมง
 6. บริการลานกีฬาเอนกประสงค์และสนามเปตองบริเวณหอพักนิสิต
 7. บริการข่าวสาร ความรู้ ความบันเทิง เช่น หนังสือพิมพ์รายวัน ยูบีซี
 8. บริการห้องอ่านหนังสือและคอมพิวเตอร์ จัดไว้บริเวณชั้น 3 ของหอพักพะยอม 1-4
 9. บริการพนักงานทำความสะอาดประจำอาคารหอพักนิสิต ตั้งแต่ 07.30 - 16.30 น.
 10. ห้องประกอบพิธีทางศาสนาอิสลาม
 11. บริการรับ-จ่าย จดหมายพัสดุและไปรษณียภัณฑ์
 12. บริการให้ยืมกุญแจสำรอง กรณีนิสิตลืมกุญแจ
 13. ลานจอดรถยนต์สำหรับบุคคลภายนอกและลานจอดรถจักรยานยนต์นิสิตแต่ละหอพัก
 14. บริการเครื่องทำน้ำร้อน - เย็นประจำทุกหอพัก
 15. บริการเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญประจำทุกหอพัก
 16. บริการซ่อมแซมวัสดุและครุภัณฑ์ที่ชำรุด โดยช่างประจำหอพัก
 17. บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต 24 ชั่วโมง
 18. บริการโทรศัพท์สาธารณะทุกหอพัก
 19. บริการยาสามัญประจำบ้านแต่ละสำนักงานหอพัก

ไม่อนุญาต ให้นิสิตทำกับข้าวในห้องพัก แต่อนุญาตให้ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าต่อไปนี้ใช้ในหอพักได้ เตารีด โทรทัศน์ พัดลม วิทยุ คอมพิวเตอร์ กระติกน้ำร้อน.