ปฏิทินหอพัก

 
ปฎิทินหอพัก ปีการศึกษา 2561/2 วิทยาเขตสงขลา
# วันที่ กิจกรรม
1 12/11/2561 - 30/01/2562 ยกเลิกจอง/ย้ายห้อง/เพิ่มนิสิตห้องพัก โดยแจ้งที่ปรึกษาหอพัก
2 14/01/2562 - 30/01/2562 พิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงิน
3 15/01/2562 - 30/01/2562 ชำระเงินผ่านธนาคาร