หอพักอินทนิล 3 ปีการศึกษา 2565/1

ประเภท :
หอพักนิสิตชาย
ที่ปรึกษาหอพัก :
สุวัฒน์ ขุนกำแหง
ค่าใช้จ่าย :
ค่าใช้จ่ายหอพักนิสิตวิทยาเขตพัทลุง เทอม
  1. นิสิตปกติ - ค่าบำรุงหอพัก 2600 บาท
  2. นิสิตฝึกงาน - ค่าประกันของเสียหายหอพัก 1000 บาท
  3. นิสิตปกติ - ค่าประกันของเสียหายหอพัก 1000 บาท
  4. นิสิตฝึกงาน - ค่าธรรมเนียมหอพักเหมาจ่าย 700 บาท
จำนวนเตียงทั้งหมด :
148 เตียง
จำนวนนิสิตจอง :
145 คน
จำนวนเตียงว่าง :
3 เตียง
ชั้น 1
หมายเลขห้อง เตียง จอง สถานะ
3101 4 3 ว่าง 1 เตียง OPEN
3102 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
3103 4 3 ว่าง 1 เตียง OPEN
3104 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
3105 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
3106 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
3107 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
3108 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
3109 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
3110 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
3111 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
3112 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
3113 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
3114 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
3116 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
3117 4 3 ว่าง 1 เตียง OPEN
3118 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
3119 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
ชั้น 2
หมายเลขห้อง เตียง จอง สถานะ
3201 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
3202 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
3203 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
3204 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
3205 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
3206 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
3207 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
3208 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
3209 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
3210 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
3211 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
3212 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
3213 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
3214 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
3215 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
3216 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
3217 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
3218 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
3219 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN