หอพักพะยอม 3 ปีการศึกษา 2565/1

ประเภท :
หอพักนิสิตหญิง
ที่ปรึกษาหอพัก :
เบญจวรรณ ชูอินทร์, บุรฉัตร หยาดผกา
ค่าใช้จ่าย :
ค่าใช้จ่ายหอพักนิสิตวิทยาเขตพัทลุง เทอม
  1. นิสิตปกติ - ค่าบำรุงหอพัก 2600 บาท
  2. นิสิตฝึกงาน - ค่าประกันของเสียหายหอพัก 1000 บาท
  3. นิสิตปกติ - ค่าประกันของเสียหายหอพัก 1000 บาท
  4. นิสิตฝึกงาน - ค่าธรรมเนียมหอพักเหมาจ่าย 700 บาท
จำนวนเตียงทั้งหมด :
332 เตียง
จำนวนนิสิตจอง :
193 คน
จำนวนเตียงว่าง :
139 เตียง
ชั้น 2
หมายเลขห้อง เตียง จอง สถานะ
3201 4 0 ว่าง 4 เตียง OPEN
3202 4 0 ว่าง 4 เตียง OPEN
3203 4 0 ว่าง 4 เตียง OPEN
3204 4 0 ว่าง 4 เตียง OPEN
3205 4 0 ว่าง 4 เตียง OPEN
3206 4 0 ว่าง 4 เตียง OPEN
3207 4 0 ว่าง 4 เตียง OPEN
3208 4 0 ว่าง 4 เตียง OPEN
3209 4 0 ว่าง 4 เตียง OPEN
3210 (รร.สาธิต) 4 0 ว่าง 4 เตียง
3211 (รร.สาธิต) 4 0 ว่าง 4 เตียง
3212 (รร.สาธิต) 4 0 ว่าง 4 เตียง
3213 (รร.สาธิต) 4 0 ว่าง 4 เตียง
3214 (รร.สาธิต) 4 0 ว่าง 4 เตียง
3215 (รร.สาธิต) 4 0 ว่าง 4 เตียง
3216 (รร.สาธิต) 4 0 ว่าง 4 เตียง
3217 (รร.สาธิต) 4 0 ว่าง 4 เตียง
3218 (รร.สาธิต) 4 0 ว่าง 4 เตียง
3219 3 0 ว่าง 3 เตียง OPEN
3220 4 0 ว่าง 4 เตียง OPEN
3221 4 0 ว่าง 4 เตียง OPEN
3222 4 0 ว่าง 4 เตียง OPEN
3223 4 0 ว่าง 4 เตียง OPEN
3224 4 0 ว่าง 4 เตียง OPEN
3225 (รร.สาธิต) 4 0 ว่าง 4 เตียง
3226 (รร.สาธิต) 4 0 ว่าง 4 เตียง
3227 (รร.สาธิต) 4 0 ว่าง 4 เตียง
3228 (รร.สาธิต) 4 0 ว่าง 4 เตียง
3229 (รร.สาธิต) 4 0 ว่าง 4 เตียง
3230 (รร.สาธิต) 4 0 ว่าง 4 เตียง
3231 (รร.สาธิต) 4 0 ว่าง 4 เตียง
3232 (รร.สาธิต) 4 0 ว่าง 4 เตียง
3233 (รร.สาธิต) 4 0 ว่าง 4 เตียง
3234 (รร.สาธิต) 4 0 ว่าง 4 เตียง
3235 (รร.สาธิต) 4 0 ว่าง 4 เตียง
3236 (รร.สาธิต) 3 0 ว่าง 3 เตียง
ชั้น 3
หมายเลขห้อง เตียง จอง สถานะ
3301 (ปี 1 คณะพยาบาลศาสตร์) 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
3302 4 3 ว่าง 1 เตียง OPEN
3303 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
3304 4 3 ว่าง 1 เตียง OPEN
3305 (ปี 1 คณะพยาบาลศาสตร์) 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
3306 (ปี 1 คณะพยาบาลศาสตร์) 4 3 ว่าง 1 เตียง OPEN
3307 (ปี 1 คณะพยาบาลศาสตร์) 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
3308 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
3309 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
3310 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
3311 4 2 ว่าง 2 เตียง OPEN
3312 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
3313 4 3 ว่าง 1 เตียง OPEN
3314 4 3 ว่าง 1 เตียง OPEN
3315 (ปี 1 คณะพยาบาลศาสตร์) 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
3316 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
3317 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
3318 4 3 ว่าง 1 เตียง OPEN
3319 (ปี 1 คณะพยาบาลศาสตร์) 3 0 ว่าง 3 เตียง OPEN
3320 (ปี 1 คณะพยาบาลศาสตร์) 4 2 ว่าง 2 เตียง OPEN
3321 (ปี 1 คณะพยาบาลศาสตร์) 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
3322 (ปี 1 คณะพยาบาลศาสตร์) 4 3 ว่าง 1 เตียง OPEN
3323 (ปี 1 คณะพยาบาลศาสตร์) 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
3324 (ปี 1 คณะพยาบาลศาสตร์) 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
3325 (ปี 1 คณะพยาบาลศาสตร์) 4 3 ว่าง 1 เตียง OPEN
3326 (ปี 1 คณะพยาบาลศาสตร์) 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
3327 4 0 ว่าง 4 เตียง OPEN
3328 4 0 ว่าง 4 เตียง OPEN
3329 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
3330 (ปี 1 คณะพยาบาลศาสตร์) 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
3331 4 2 ว่าง 2 เตียง OPEN
3332 (ปี 1 คณะพยาบาลศาสตร์) 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
3333 (ปี 1 คณะพยาบาลศาสตร์) 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
ชั้น 4
หมายเลขห้อง เตียง จอง สถานะ
3401 4 0 ว่าง 4 เตียง OPEN
3402 4 0 ว่าง 4 เตียง OPEN
3403 4 0 ว่าง 4 เตียง OPEN
3404 4 0 ว่าง 4 เตียง OPEN
3405 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
3406 4 0 ว่าง 4 เตียง OPEN
3407 4 0 ว่าง 4 เตียง OPEN
3408 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
3409 4 0 ว่าง 4 เตียง OPEN
3410 4 0 ว่าง 4 เตียง OPEN
3411 4 2 ว่าง 2 เตียง OPEN
3412 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
3413 4 3 ว่าง 1 เตียง OPEN
3414 4 1 ว่าง 3 เตียง OPEN
3415 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
3416 4 3 ว่าง 1 เตียง OPEN
3417 4 0 ว่าง 4 เตียง OPEN
3418 4 3 ว่าง 1 เตียง OPEN
3419 3 1 ว่าง 2 เตียง OPEN
3420 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
3421 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
3422 4 3 ว่าง 1 เตียง OPEN
3423 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
3424 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
3425 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
3426 4 3 ว่าง 1 เตียง OPEN
3427 4 3 ว่าง 1 เตียง OPEN
3428 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
3429 4 0 ว่าง 4 เตียง OPEN
3430 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
3431 4 3 ว่าง 1 เตียง OPEN
3432 4 3 ว่าง 1 เตียง OPEN
3433 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
3434 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
3435 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
3436 3 3 (ห้องเต็ม) OPEN