หอพักอินทนิล 5 ปีการศึกษา 2565/1

ประเภท :
หอพักนิสิตชาย
ที่ปรึกษาหอพัก :
สุวัฒน์ ขุนกำแหง
ค่าใช้จ่าย :
ค่าใช้จ่ายหอพักนิสิตวิทยาเขตพัทลุง เทอม
  1. นิสิตปกติ - ค่าบำรุงหอพัก 2600 บาท
  2. นิสิตฝึกงาน - ค่าประกันของเสียหายหอพัก 1000 บาท
  3. นิสิตปกติ - ค่าประกันของเสียหายหอพัก 1000 บาท
  4. นิสิตฝึกงาน - ค่าธรรมเนียมหอพักเหมาจ่าย 700 บาท
จำนวนเตียงทั้งหมด :
144 เตียง
จำนวนนิสิตจอง :
139 คน
จำนวนเตียงว่าง :
5 เตียง
ชั้น 1
หมายเลขห้อง เตียง จอง สถานะ
5101 (คณะพยาบาลศาสตร์) 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
5102 (คณะพยาบาลศาสตร์) 4 2 ว่าง 2 เตียง OPEN
5103 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
5104 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
5105 4 3 ว่าง 1 เตียง OPEN
5107 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
5108 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
5109 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
5110 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
5111 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
5112 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
5113 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
5114 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
5116 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
5117 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
5118 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
5119 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
ชั้น 2
หมายเลขห้อง เตียง จอง สถานะ
5201 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
5202 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
5203 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
5204 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
5205 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
5206 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
5207 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
5208 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
5209 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
5210 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
5211 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
5212 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
5213 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
5214 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
5215 4 3 ว่าง 1 เตียง OPEN
5216 4 3 ว่าง 1 เตียง OPEN
5217 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
5218 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
5219 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN