ปีการศึกษา 2565/1

ประเภท :
ที่ปรึกษาหอพัก :
ค่าใช้จ่าย :
เทอม
จำนวนเตียงทั้งหมด :
เตียง
จำนวนนิสิตจอง :
คน
จำนวนเตียงว่าง :
0 เตียง