หอพักอินทนิล 4 ปีการศึกษา 2565/1

ประเภท :
หอพักนิสิตชาย
ที่ปรึกษาหอพัก :
สุวัฒน์ ขุนกำแหง
ค่าใช้จ่าย :
ค่าใช้จ่ายหอพักนิสิตวิทยาเขตพัทลุง เทอม
  1. นิสิตปกติ - ค่าบำรุงหอพัก 2600 บาท
  2. นิสิตฝึกงาน - ค่าประกันของเสียหายหอพัก 1000 บาท
  3. นิสิตปกติ - ค่าประกันของเสียหายหอพัก 1000 บาท
  4. นิสิตฝึกงาน - ค่าธรรมเนียมหอพักเหมาจ่าย 700 บาท
จำนวนเตียงทั้งหมด :
148 เตียง
จำนวนนิสิตจอง :
141 คน
จำนวนเตียงว่าง :
7 เตียง
ชั้น 1
หมายเลขห้อง เตียง จอง สถานะ
4101 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
4102 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
4103 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
4104 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
4105 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
4106 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
4107 4 3 ว่าง 1 เตียง OPEN
4108 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
4109 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
4110 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
4111 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
4112 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
4113 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
4114 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
4116 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
4117 4 3 ว่าง 1 เตียง OPEN
4118 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
4119 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
ชั้น 2
หมายเลขห้อง เตียง จอง สถานะ
4201 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
4202 4 3 ว่าง 1 เตียง OPEN
4203 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
4204 4 3 ว่าง 1 เตียง OPEN
4205 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
4206 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
4207 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
4208 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
4209 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
4210 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
4211 4 3 ว่าง 1 เตียง OPEN
4212 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
4213 4 3 ว่าง 1 เตียง OPEN
4214 4 3 ว่าง 1 เตียง OPEN
4215 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
4216 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
4217 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
4218 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN
4219 4 4 (ห้องเต็ม) OPEN