รายละเอียดข่าว

ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง ปฏิทินหอพัก ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566


เอกสารแนบ

ปฏิทินหอพัก-2-2566 พัทลุง.pdfข่าวจากหอพักวิทยาเขตพัทลุง ประกาศโดย จาริยา (ประกาศวันที่ 03/10/2566)