ปฏิทินหอพัก

 
ปฎิทินหอพัก ปีการศึกษา / วิทยาเขตสงขลา
# วันที่ กิจกรรม
1 24/02/2563 - 28/02/2563 นิสิตจองหอพัก online
2 23/02/2563 - 28/02/2563 ยกเลิกจอง/ย้ายห้อง/เพิ่มนิสิตห้องพัก โดยแจ้งที่ปรึกษาหอพัก
3 24/02/2563 - 12/06/2563 พิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงิน
4 12/05/2563 - 12/06/2563 ชำระเงินผ่านธนาคาร
ปฎิทินหอพัก ปีการศึกษา / วิทยาเขตพัทลุง
# วันที่ กิจกรรม
1 24/02/2563 - 28/02/2563 นิสิตจองหอพัก online
2 23/02/2563 - 28/02/2563 ยกเลิกจอง/ย้ายห้อง/เพิ่มนิสิตห้องพัก โดยแจ้งที่ปรึกษาหอพัก
3 24/02/2563 - 12/06/2563 พิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงิน
4 12/05/2563 - 12/06/2563 ชำระเงินผ่านธนาคาร