รายละเอียดข่าว

ประกาศวิทยาเขตพัทลุง...เรื่อง ปฏิทินหอพัก ประจำภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564


  ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง เรื่อง ปฏิทินหอพัก ประจำภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564 

  • คลิกเพื่ออ่านประกาศ 

เอกสารแนบ

ปฏิทินหอพัก-ภาคเรียนฤดูร้อน-2564.pdf
ปฏิทินหอพัก 3-64.pdfข่าวจากหอพักวิทยาเขตพัทลุง ประกาศโดย เกรียงไกร (ประกาศวันที่ 14/03/2565)