รายละเอียดข่าว

กำหนดการจองหอพักนิสิตใหม่ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ประจำปีการศึกษา 1/2564


กำหนดการจองหอพักนิสิตใหม่ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ประจำปีการศึกษา 1/2564

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ

การจองหอพักนิสิตชั้นปีที่-1-ปี-64-1-1.docxข่าวจากหอพักวิทยาเขตพัทลุง ประกาศโดย อัตพล (ประกาศวันที่ 16/04/2564)