รายละเอียดข่าว

ประกาศการจองหอพัก การชำระเงิน เเละการรายงานตัวเข้าหอพัก ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 รอบ 2


เอกสารแนบ

จองหอพัก สำหรับปี 1 รอบ 2.pdfข่าวจากหอพักวิทยาเขตสงขลา ประกาศโดย ชไมนุช (ประกาศวันที่ 08/05/2566)