รายละเอียดข่าว

ประกาศ เรื่อง กำหนดการจองหอพักและชำระเงินค่าบำรุงหอพัก ภาคเรียนฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2563 วิทยาเขตสงขลา


กำหนดการจองหอพักและชำระเงินค่าบำรุงหอพัก ภาคเรียนฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2563 วิทยาเขตสงขลา

29 มีนาคม 2564 - 8 เมษายน 2564

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากไฟล์ด้านล่าง

เอกสารแนบ

ประกาศค่าบำรุงหอพัก-ภาคฤดูร้อน-63.pdfข่าวจากหอพักวิทยาเขตสงขลา ประกาศโดย อัตพล (ประกาศวันที่ 29/03/2564)