รายละเอียดข่าว

การจองหอพักนิสิตชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป ประจำปีการศึกษา 2565


เอกสารแนบ

ประกาศการจองหอพัก สำหรับนิสิตปี 2 ขึ้นไป ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565.pdfข่าวจากหอพักวิทยาเขตสงขลา ประกาศโดย ชไมนุช (ประกาศวันที่ 06/06/2565)