รายละเอียดข่าว

ประกาศ กำหนดระยะเวลาการชำระเงินค่าน้ำประปาและค่าไฟฟ้าหอพักนิสิต ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566


เอกสารแนบ

ประกาศขยายชำระค่าน้ำและไฟฟ้าเทอม1_66.pdf
ประกาศขยายชำระค่าน้ำและไฟฟ้าเทอม1_66.pdfข่าวจากหอพักวิทยาเขตพัทลุง ประกาศโดย บุรฉัตร (ประกาศวันที่ 10/04/2566)