รายละเอียดข่าว

ประกาศการจัดเก็บค่าธรรมเนียมหอพักฉบับใหม่(เริ่มใช้ปีการศึกษา2566เป็นต้นไป)


เอกสารแนบ

ประกาศการจัดเก็บค่าธรรมเนียมหอพักฉบับใหม่เริ่มใช้ปีการศึกษา2566เป็นต้นไป.pdfข่าวจากหอพักวิทยาเขตพัทลุง ประกาศโดย บุรฉัตร (ประกาศวันที่ 17/02/2566)