สงขลา
ปฏิทินหอพักนิสิต ปีการศึกษา 2564/1

วิทยาเขตสงขลา

# วันที่ กิจกรรม
1 15/06/2564 - 01/01/2565 ยกเลิกจอง/ย้ายห้อง/เพิ่มนิสิตห้องพัก โดยแจ้งที่ปรึกษาหอพัก
2 15/06/2564 - 20/06/2564 พิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงิน
3 15/06/2564 - 20/06/2564 ชำระเงินผ่านธนาคาร

วิทยาเขตพัทลุง

# วันที่ กิจกรรม
1 16/04/2564 - 30/06/2564 นิสิตจองหอพัก online
2 19/03/2564 - 30/07/2564 ยกเลิกจอง/ย้ายห้อง/เพิ่มนิสิตห้องพัก โดยแจ้งที่ปรึกษาหอพัก
3 28/06/2564 รายงานตัวเข้าหอพัก
 
สถิติห้องว่าง ปีการศึกษา 2564/1

สงขลา

หอพัก ทั้งหมด (เตียง) ว่าง (เตียง)
ชาย 360 287
หญิง 736 593
รวม 1096 880

พัทลุง

หอพัก ทั้งหมด (เตียง) ว่าง (เตียง)
ชาย 436 366
หญิง 1851 1706
รวม 2287 2072
 
อัตราค่าธรรมเนียมหอพัก
สงขลา
หอพัก เทอม 1 เทอม 2 เทอม 3
ปาริชาต 1 (หอพักชาย) 4,200 3,200 1,600
ปาริชาต 2 (หอพักหญิง) 4,200 3,200 1,600
ปาริชาต 3 (หอพักหญิง) 5,000 4,000 2,000
พัทลุง
หอพัก เทอม 1 เทอม 2 เทอม 3
พะยอม 1 (หอพักหญิง) 3,600 2,600 1,300
พะยอม 2 (หอพักหญิง) 3,600 2,600 1,300
พะยอม 3 (หอพักหญิง) 3,600 2,600 1,300
อินทนิล 2 (หอพักชาย) 3,600 2,600 1,300
อินทนิล 3 (หอพักชาย) 3,600 2,600 1,300
อินทนิล 4 (หอพักชาย) 3,600 2,600 1,300
อินทนิล 5 (หอพักชาย) 3,600 2,600 1,300
อินทนิล 6 (หอพักหญิง) 3,600 2,600 1,300