ติดต่อสอบถาม

มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

ที่อยู่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000

หมายเลขโทรศัพท์

หอพักปาริชาต 1 (หอพักนิสิตชาย)
หอพักปาริชาต 2 (หอพักนิสิตหญิง)
หอพักปาริชาต 3 (หอพักนิสิตหญิง)
 
 

มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

ที่อยู่ 222 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 93110

หมายเลขโทรศัพท์

หอพักพะยอม 1 (หอพักนิสิตหญิง) 0858433499
หอพักพะยอม 2 (หอพักนิสิตหญิง) 087-0775257
หอพักพะยอม 3 (หอพักนิสิตหญิง) 083-0181372
หอพักพะยอม 4 (หอพักนิสิตหญิง) 088-7911491
หอพักอินทนิล 3 (หอพักนิสิตชาย) 089-9869450
หอพักอินทนิล 4 (หอพักนิสิตชาย) 089-9869450
หอพักอินทนิล 5 (หอพักนิสิตชาย) 097-1956674