หน้าแรก | ติดต่อสอบถาม
TSU LINK : มหาวิทยาลัยทักษิณ | วิทยาเขตพัทลุง | ระบบสารสนเทศ

ระบบบริหารจัดการหอพักนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ

Dormitory Management System Thaksin University

จองหอพักนิสิต

 
ท่านต้องการจองหอพักวิทยาเขต ?
วิทยาเขตสงขลา
เลือกภาคเรียนที่ต้องการจอง
ปิดจองหอพัก
วิทยาเขตพัทลุง
เลือกภาคเรียนที่ต้องการจอง
ปิดจองหอพัก


สำหรับนิสิตใหม่ชั้นปีที่ 1

นิสิตใหม่ชั้นปีที่ 1 สามารถจองหอพักได้ เมื่อท่านได้รับการเป็นนิสิตแล้วเท่านั้น กรณีไม่สามารถจองหอพักได้ กรุณาติดต่อ ที่ปรึกษาหอพักแต่ละวิทยาเขต